Foreningen for human adfærdsbiologi
sidste nyt søg send os nyheder om os foredragsoversigt bestyrelsen bliv medlem
Emner
År 2008 (6)
År 2007 (4)
År 2006 (3)

Hvordan ser depression og skizofreni ud? (10/10 - 2007)
Artikel af Webmaster, Wednesday den 12 September 2007 kl. 21:26 [ År 2007 ]
Af cand. scient. Tyge Schelde : "I 1980erne og 90erne gennemførtes der på Frederiksberg Hospital, psykiatrisk afdeling, en adfærdsbiologisk undersøgelse, der havde til formål at observere depressives, skizofrenes og medicinske kontrollers adfærd i selve afdelingsmiljøet for herved at tilføre psykiatrien ny viden." [...]
læs mere
Seneste kommentar: Monday den 21 June 2010 kl. 09:41

Styr lige dit kropssprog! (23/5 - 2007)
Artikel af Webmaster, Tuesday den 08 May 2007 kl. 14:03 [ År 2007 ]
Af foredragsholder, mimer, klovn og artist Henrik Rasmussen : "Ved at forstå kropssprogets oprindelse og opøve færdighed i at afkode andres signaler, kan vi blive bedre til at forstå hinanden. Vi bliver opmærksomme på de signaler, vi selv udsender og bliver i stand til at kontrollere vores udtryk og dermed kommunikere mere præcist og effektivt. Vi bliver bedre samtalepartnere, konfliktløsere, pædagoger, ledere m.m.." [...]
læs mere

Menneskets opståen: Hvad skal vi tro på - DNA, fossiler eller religion? (21/3 - 2007)
Artikel af Webmaster, Tuesday den 20 February 2007 kl. 23:34 [ År 2007 ]
Af zoolog, Ph.D Bjarne Westergaard: "I såvel videnskabelige som religiøse kredse er menneskets opståen fortsat et sprængfyldt emne med ’fundamentalistiske’ under- og overtoner. Foredragsholderen opsummerer evidensen for de forskellige opfattelser og fremsætter sine egne konklusioner." [...]
læs mere
Seneste kommentar: Sunday den 24 February 2008 kl. 03:09

Personlighedens neurobiologi (7/2 2007)
Artikel af Webmaster, Wednesday den 03 January 2007 kl. 17:06 [ År 2007 ]
Af professor, MD, PhD Gitte Moos Knudsen, Neurobiology Research Unit, Rigshospitalet: "Ved foredraget vil der blive gennemgået generelle træk af personligheden og metoder til at undersøge og kvantificere personlighed objektivt. Neurobiologiske modulatorer, der vides at kunne påvirke personlighedsudtryk vil desuden blive diskuteret ligesom der vil blive givet eksempler på genernes betydning for menneskers adfærd og emotioner." [...]
læs mere

Velkommen
Dansk Human-etologisk Forening (DHF) er et tværfagligt forum, som siden oprettelsen i 1985 har arbejdet på at fremme og formidle forståelsen af menneskets adfærd udfra en etologisk synsvinkel.

Det sker bl.a. ved afholdelse af foredrag, der løbende annonceres ved opslag, samt i Universitetsavisen, Magisterbladet, Ugeskrift for Læger og Psykolog Nyt.

Alle interesserede er velkomne

Copyright © 2006 Dansk Human-etologisk Forening