Foreningen for human adfærdsbiologi
sidste nyt søg send os nyheder om os foredragsoversigt bestyrelsen bliv medlem
Emner
År 2008 (6)
År 2007 (4)
År 2006 (3)

Personlighedens neurobiologi (7/2 2007)
af Webmaster Wednesday den 03 January 2007 kl. 17:06 [ År 2007 ]
Personlighedens neurobiologi

Af professor, MD, PhD Gitte Moos Knudsen, Neurobiology Research Unit, Rigshospitalet

Onsdag den 7. februar 2007 kl. 19.30

Auditorium B, Zoologisk Laboratorium
Universitetsparken 15

Resumé
Ved personlighed forstås en karakteristisk måde, hvorpå et menneske opfører sig - dette indbefatter temperament, gennemgående adfærd eller beskriver de følelsesmæssige udtryk, som ledsager adfærd så som frygtsomhed, aggressivitet eller selvbeherskelse. Individuelle forskelle i et menneskes temperament og karakter påvirker gennemgribende dets sociale kompetence og påvirkes både af psykosociale og biologiske faktorer. Fx ved man, at visse personlighedstræk er forbundet med øget sygdomsrisiko og kortere levetid.

Ved foredraget vil der blive gennemgået generelle træk af personligheden og metoder til at undersøge og kvantificere personlighed objektivt. Neurobiologiske modulatorer, der vides at kunne påvirke personlighedsudtryk vil desuden blive diskuteret ligesom der vil blive givet eksempler på genernes betydning for menneskers adfærd og emotioner.

Endelig vil der blive fremhævet nogle eksempler, hvor observation af dyrs adfærd – herunder særlig aggressivitet og dominans - kan bidrage til personlighedsforskningen hos mennesket. Der er flere gode grunde til at forske i dyrs personlighed. Disse indbefatter en højere grad af eksperimentel kontrol, bedre muligheder for at måle forskellige fysiologiske variable og at foretage optegnelser under naturlige forhold samt at dyrs (generelt) kortere levetid muliggør undersøgelser af aldringsaspekter.

NB! Alle interesserede er velkomne.

Venlig hilsen Bestyrelsen


Velkommen
Dansk Human-etologisk Forening (DHF) er et tværfagligt forum, som siden oprettelsen i 1985 har arbejdet på at fremme og formidle forståelsen af menneskets adfærd udfra en etologisk synsvinkel.

Det sker bl.a. ved afholdelse af foredrag, der løbende annonceres ved opslag, samt i Universitetsavisen, Magisterbladet, Ugeskrift for Læger og Psykolog Nyt.

Alle interesserede er velkomne

Copyright © 2006 Dansk Human-etologisk Forening