Foreningen for human adfærdsbiologi
sidste nyt søg send os nyheder om os foredragsoversigt bestyrelsen bliv medlem
Emner
År 2008 (6)
År 2007 (4)
År 2006 (3)

om os

Velkommen til Dansk Human-etologisk Forening (DHF)

Etologi eller adfærdsbiologi er det naturvidenskabelige forskningsfelt, der ved sammenlignende studier undersøger dyrs artsspecifikke adfærd, herunder adfærdens biologiske kontrol, årsager og virkninger. Adfærden analyseres og forklares i et evolutionsteoretisk perspektiv.

Med baggrund i foreningens initiativtager, nu afdøde overlæge, psykiater Mogens Hertz, har etologisk psykiatri haft en fremtrædende plads i DHF’s virke. Formålet er at øge vores viden om menneskets patologiske og normale adfærd ved sammenligning med tilsvarende adfærd hos nærtstående arter, for derigennem at forbedre behandlingsmuligheder og den almene adfærdsforståelse.

Foreningen har tilknytning til International Society of Human Ethology, Nordisk Etologisk Forening og Association for the study of Animal Behaviour.

Bestyrelsen opfordrer nye interesserede til at blive medlem af Dansk Human-etologisk Forening. Medlemmerne får løbende tilsendt meddelelser om foreningens aktiviteter.

Foreningens adresse:

Bygaden 24B,
Svogerslev,
DK-4000 Roskilde

Kontingentet er for nærværende kr. 100 årligt, dog kr. 50 for studerende, arbejdsløse og pensionister. Medlemskontingent indbetales på foreningens girokonto: 8 45 34 62.

Andre oplysninger kan fås ved at henvende sig telefonisk til: DHF´s sekretariat på telefon 28 75 75 00.

Diverse foredrag i foreningen afholdes på følgende adresse:

Auditorium B
Zoologisk Laboratorium
Universitetsparken 15
2100 København Ø

Her følger en skitse over førnævnte lokalitet:Endvidere kan foreningen kontaktes via:

E-mail: Human.etologi@yahoo.dk
Fax: 46 38 46 11
Velkommen
Dansk Human-etologisk Forening (DHF) er et tværfagligt forum, som siden oprettelsen i 1985 har arbejdet på at fremme og formidle forståelsen af menneskets adfærd udfra en etologisk synsvinkel.

Det sker bl.a. ved afholdelse af foredrag, der løbende annonceres ved opslag, samt i Universitetsavisen, Magisterbladet, Ugeskrift for Læger og Psykolog Nyt.

Alle interesserede er velkomne

Copyright © 2006 Dansk Human-etologisk Forening