Foreningen for human adfærdsbiologi
sidste nyt søg send os nyheder om os foredragsoversigt bestyrelsen bliv medlem
Emner
År 2008 (6)
År 2007 (4)
År 2006 (3)

Bjarne Westergaard - In memoriam
af Webmaster Thursday den 06 March 2008 kl. 10:05 [ År 2008 ]

In memoriam

Bjarne Westergaard var medlem af bestyrelsen i Dansk Humanetologisk Forening siden foreningens oprettelse i 1985.

Han døde 29. januar 2008 ved en meget tragisk hændelse (drab). Han blev 59 år.

Bjarne var afholdt i Humanetologisk Forening for sit venlige væsen og respekteret for sine mange gode ideer og store viden. Han var en højt skattet foredragsholder. Hans hovedområder i foreningen var primaternes slægtskab og udbredelse samt menneskets udviklingshistorie. Han formåede altid at samle en stor tilhørerskare.

Fagligt udgik han fra biologistudiet på Københavns Universitet, hvor han i slutningen af 70erne var specialestuderende hos universitetslektor Niels Bonde. Specialet handlede om ”artsbegreber i aristotelisk belysning”.

Efter dette gennemførte han et licentiat-studium ved Institut for Sammenlignende Anatomi (KU) om embryonal tandudvikling og tandskiftet hos pattedyr. Han publicerede et par afhandlinger om dette emne med inddragelse af mange mesozoiske pattedyr, hvor dele af tandskiftet er kendt. Bjarne havde masser af intense diskussioner med instituttets leder professor Wingstrand om homologier og fylogenetisk systematik, kladisme, og hjalp denne med hans sidste publikation. Niels Bonde var censor ved afslutningen af Lic. Scient. graden.

Senere studerede han hos Professor Ferguson i Belfast snitserier af krokodillefostre. Dette førte til publikation - sammen med Ferguson - af et par større afhandlinger om krokodillers tænder og tandhomologier hos krybdyr og pattedyr i 1980erne; afhandlinger, der står som klassiske inden for området.

I 1985 blev han med G. Tortzen forfatter til kapitel 1 om de gamle grækeres idéer om biologi og klassifikation i ”Naturens Historiefortællere” (Bonde m. fl., red) bind 1 - og i 1987 i bind 2 sammen med Bonde var han forfatter til kapitlet om idéer om menneskets udvikling i historisk belysning. I 1989 publicerede han en afhandling om menneskets udvikling og artsproblemer. I 1990erne var han ekstern underviser i evolutionsbiologi ved Odense Universitet, hvor han kompilerede nogle store kompendier, der bl. a. inddrog menneskets fylogeni.

Fra slutningen af 1990erne har Bjarne forfattet mange artikler til Store Danske Encyklopædi om fossile pattedyr og deres udvikling, inklusiv en meget detaljeret fylogeni med stamtræ om menneskets udvikling i supplementsbindet. I 2004 publicerede Bonde sammen med Bjarne en større afhandling om non-Linnæisk klassifikation med hominiders detaljerede fylogeni som eksempel. I perioden 2005-2007 arbejdede Bjarne og Bonde videre med en større udvidet udgave af deres idéer med mange flere informationer, som kan indsættes i en kladistisk, non-Linnæisk klassifikation, der tager hensyn til alle fossile muligheder og usikkerheder som f.eks ”fossile forfædre” og parafyletiske grupper. Et resumé af nogle af deres idéer - også om artsproblemer - er i marts 2008 ved at blive færdiggjort til publikation.

Fagligt set var Bjarne således specialist i

- biologiske artsbegreber, klassifikation og fylogeni (udviklingshistorie)

- tandembryologi og homologiproblemer hos krybdyr-pattedyr

- primaters og menneskets udviklingshistorie

Bjarnes kærlighed til biologien var ægte. Ikke blot var han forsker på specialistniveau, han var også formidler af sin viden på Folkeuniversitetet. Desuden arrangerede han i sin hjemby Vordingborg fugleture og botanikture for alle interesserede.

Ligesom Bjarne var værdsat i Humanetologisk Forening, var han også blandt kolleger agtet som en intelligent forsker samt en god og berigende ven.

Det er helt urimeligt, at vi har mistet ham på denne frygtelige måde måde.

Bjarne blev begravet den 9. februar 2008 i barndomsbyen Vordingborg og efterlader sig en mor og tvillingebrødrene Henrik og Niels.

Æret være hans minde.Niels Bonde, lektor emeritus ved Institut for Geografi og Geologi.

Tyge Schelde, Dansk Humanetologisk Forening.

Velkommen
Dansk Human-etologisk Forening (DHF) er et tværfagligt forum, som siden oprettelsen i 1985 har arbejdet på at fremme og formidle forståelsen af menneskets adfærd udfra en etologisk synsvinkel.

Det sker bl.a. ved afholdelse af foredrag, der løbende annonceres ved opslag, samt i Universitetsavisen, Magisterbladet, Ugeskrift for Læger og Psykolog Nyt.

Alle interesserede er velkomne

Copyright © 2006 Dansk Human-etologisk Forening