Foreningen for human adfærdsbiologi
sidste nyt søg send os nyheder om os foredragsoversigt bestyrelsen bliv medlem
Emner
År 2008 (6)
År 2007 (4)
År 2006 (3)

Konfliktadfærd hos dyr og mennesker (27/2 - 2008)
af Webmaster Saturday den 02 February 2008 kl. 18:20 [ År 2008 ]
Foredrag i DHF (kr. 30,00 i entré uden medlemsskab):

Konfliktadfærd hos dyr og menneskerAf adfærdsbiolog (cand. scient. bio.) og freelancejournalist Aiko Sho Nielsen
Email: fantastiske.firbenede@yahoo.com

Onsdag den 27. februar 2008 kl. 19.30

Auditorium B, Zoologisk Laboratorium
Universitetsparken 15

Resumé
Dyr og mennesker står til tider i situationer, hvor de er splittet mellem at gøre to forskellige ting. Andre gange forhindres vi slet og ret i at gøre noget, som vi er stærkt motiverede for – altså meget gerne vil. I begge situationer vil dyret ofte udføre en eller anden form for konfliktadfærd.
Konfliktadfærden kan vise sig som overspringshandlinger, intentionsbevægelser og omdirigeret adfærd. Disse adfærdstyper hører alle til normal adfærd – både dyr i naturen og i fangenskab udfører dem.
Flere forskningsfelter gør god brug af deres viden om konfliktadfærd, fordi den ’sladrer’ om individets indre tilstand og reaktion i bestemte situationer. Retspsykiateren og politiet kigger for eksempel efter overspringshandlinger hos den mistænkte, når de vil spotte en mulig løgn.
Indenfor dyrevelfærd kan konfliktadfærd hos dyr i fangenskab vise, om dyret ofte frustreres i sine leveforhold, og derfor mistrives.Noget tyder på, at konfliktadfærd der udføres hyppigt gennem længere tid, på sigt kan udvikle sig til unormal adfærd som stereotypi eller tvangsadfærd, som er skadelig for dyret. Et eksempel er tvangsmæssig pelsplukning, en tvangsadfærd som man ser hos både hunde og katte. Man mener, at plukningen kan udvikles fra grooming i forbindelse med overspringshandlinger. Fuglene er kan være med i form af fjerplukning, og vi mennesker er også repræsenteret med trikotillomani, som betegner en nervøs lidelse, hvor vi plukker hovedhår ud. Pelspleje ifbm. konfliktadfærd kan således vise tegn på, om noget i dyrets leveforhold bør ændres – og hjælpe os med at forstå både os selv og andre dyr bedre.

I foredraget vises eksempler på konfliktadfærd hos blandt andet heste, hund, kat og menneske. Vi ser på, hvad de betyder, og hvordan de er relevante i vores samfund og hverdag.

NB! Alle interesserede er velkomne. Spørgsmål kan stilles til foredragsholderen efter foredraget eller skrives direkte til foredragsholderens emailadresse: fantastiske.firbenede@yahoo.com .

Venlig hilsen Bestyrelsen


Velkommen
Dansk Human-etologisk Forening (DHF) er et tværfagligt forum, som siden oprettelsen i 1985 har arbejdet på at fremme og formidle forståelsen af menneskets adfærd udfra en etologisk synsvinkel.

Det sker bl.a. ved afholdelse af foredrag, der løbende annonceres ved opslag, samt i Universitetsavisen, Magisterbladet, Ugeskrift for Læger og Psykolog Nyt.

Alle interesserede er velkomne

Copyright © 2006 Dansk Human-etologisk Forening