Foreningen for human adfærdsbiologi
sidste nyt søg send os nyheder om os foredragsoversigt bestyrelsen bliv medlem
Emner
År 2008 (6)
År 2007 (4)
År 2006 (3)

Kulturanalyse og brugerdreven innovation (21/11 - 2006)
af Webmaster Friday den 20 October 2006 kl. 01:16 [ År 2006 ]
Kulturanalyse og brugerdreven innovation

Af Tine Damsholt, Ph.D., lektor, Afdeling for etnologi, KU/Center for kulturanalyse

Tirsdag den 21. november 2006 kl. 19.30

Auditorium B, Zoologisk Laboratorium
Universitetsparken 15

Resumé
Mange af dagens innovationsmetoder trækker på forskellige former for metoder hentet fra kulturfag som antropologi, etnografi og etnologi. Det gælder ikke mindst området omkring brugerdreven innovation. Brugerdreven innovation findes i mange varianter spændende fra, at det er brugerne, der de egentlige innovatører over forskellige former for inddragelse af slutbrugerne i innovationsprocessen til den mere almindelige test af nye produkter hos de ønskede brugere. Jeg vil fokusere på den variant, der søger at udvikle nye produkter eller offentlige services med udgangspunkt i en forståelse af det liv slutbrugerne lever – i deres kultur. Hvilke produkter ønsker de sig? Hvad er der brug for, for at gøre deres hverdag lettere? Hvordan bruger de eksisterende produkter og ydelser?

Grundtanken er, at jo mere forståelse og viden vi har om slutbrugernes hverdagsliv, jo bedre kan vi udvikle produkter og services, der slår an og sælger godt. For at få indsigt i brugernes hverdagsliv anvender man ofte metoder hentet fra kulturfagenes klassiske feltarbejdsmetode, hvor man ideelt set lever blandt dem man studerer i en længere periode. Men mindre kan også gøre det. Via forskellige former for deltagerobservation og kvalitative interviews kan man komme tæt på folks differentierede former for levevis. Oplægget vil diskutere hvad kulturanalyse i en etnologisk variant har at byde på i forhold til brugerdreven innovation. Temaer i oplægget vil være spørgsmål omkring ’Det gode liv’, Kulturel forskellighed, Hverdagsstruktur, Hvordan nye produkter, Tingene former også os, Fra behov til muligheder og Brugernes forandring.

NB! Alle interesserede er velkomne.

Venlig hilsen Bestyrelsen


Velkommen
Dansk Human-etologisk Forening (DHF) er et tværfagligt forum, som siden oprettelsen i 1985 har arbejdet på at fremme og formidle forståelsen af menneskets adfærd udfra en etologisk synsvinkel.

Det sker bl.a. ved afholdelse af foredrag, der løbende annonceres ved opslag, samt i Universitetsavisen, Magisterbladet, Ugeskrift for Læger og Psykolog Nyt.

Alle interesserede er velkomne

Copyright © 2006 Dansk Human-etologisk Forening