Foreningen for human adfærdsbiologi
sidste nyt søg send os nyheder om os foredragsoversigt bestyrelsen bliv medlem
Emner
År 2008 (6)
År 2007 (4)
År 2006 (3)

Gud eller Darwin - hvordan blev mennesket til? (27/9 - 2006)
af Webmaster Tuesday den 20 June 2006 kl. 22:12 [ År 2006 ]
GUD ELLER DARWIN - HVORDAN BLEV MENNESKET TIL?

Af dr.theol. og lektor ved Københavns Universitet Jakob Wolf mod emeritus Niels Bonde (tidl. lektor ved Geologisk Institut, Københavns Universitet)

Onsdag den 27. september 2006 kl. 19.30

Auditorium B, Zoologisk Laboratorium
Universitetsparken 15

Resumé af Jakob Wolf
Intelligent design teori er en påstand om, at naturen og livets udvikling er udtryk for en bevidsthed. Argumentet for denne påstand er, at det er usandsynligt, at udviklingen af visse fænomener, spændende fra den bakterielle flagel til menneskets bevdisthed, kan forklares ved hjælp af bevidstløse processer og tilfældigheder, som den darwinistiske teori påstår. Mens det ikke er usandsynligt, at en bevidst intelligens kan være årsag til udviklingen af sådanne fænomener. Teorien om intelligent design i naturen er ikke en naturvidenskabelig teori, da naturvidenskab er defineret ved, at man kun må henvise til uintelligente årsager i sine forklaringerne. Erkendelsen af intelligent design i naturen er en fænomenologisk erkendelse. Forholdet mellem naturvidenskab og fænomenologi er, at den naturvidenskabelige erkendelse er udtryk for en reduktion i forhold til den fænomeniologiske erkendelse. Grunden til, at teorien om intelligent design i naturen er interessant, er, at den kan begrunde, at naturen har en egenværdi, og at vi derfor skal forholde os etisk til den. Det, der har egenværdi, må vi ikke behandle som blot middel for vore formål. Det er umuligt at begrunde ud fra en darwinistisk teori om livets udvikling. Ifølge en darwinistiske teori er naturen blot tilfældigt materiale, og tilfældigt materiale kan vi behandle udelukkende som middel for vore formål. Skal der være overensstemmelse mellem vores teori om naturen og vores etik i forhold til naturen, så kan vi ikke nøjes med en darwinistiske teori om naturen.

Resumé af Niels Bonde
Argumenter imod Intelligent Design (ID) er af (mindst) to helt forskellige kategorier:
1) ID’s hele ’videnskabelige’ basis er faktuelt fejlagtig og endda principielt metodologisk urimelig (anti-rationel) – og vil fuldstændigt blokere for opnåelse af ny ’viden’.
2) ID er blot et lille hjørne af et langt mere omfattende angreb på den ’vestlige’, demokratiske samfundsmodel, men er forklædt som et spørgsmål om ’videnskabelighed’. Dvs. noget som ’almindelige mennesker’ alligevel har opgivet at ’forstå’, om hvilket de derfor kan ’mene’, at alle holdninger kan være ’lige gode’. Så er ’folket’ manipuleret derhen, hvor middelalderlige, religiøse magter ønsker det.
Ad 1) I USA, ID’s hjemland, bliver bevægelsen fremstillet som ’videnskabelig’ og et godt ’alternativ’ til den i naturvidenskab herskende rationalitet, specielt i form af den dæmoniserede ’Darwinisme’. Dommen for nylig i Arkansas/Kansas afslørede, at der blot er tale om forklædt religiøs fundamentalisme i form af kreationisme (skabelsestro) – derfor forbudt i USA’s skoler (men ikke nødvendigvis i danske, som det ses af de mange koranskoler og kristne ’friskoler’).
J. Wolf (JW) har anlagt en alternativ strategi ved at hævde, at ID, filosofisk baseret på ’fænomenologi’ (og på Kant), IKKE er videnskabelig, men ’før-videnskabelig’ erkendelse og dermed grundlæggende for både (natur-)videnskab og teologi – og Kant mistolkes, så vidt jeg kan se. Den filosofi var fra starten et angreb på (’alternativ til’) rationel naturvidenskab fra ’humanistisk’ side for at bringe ’hensigt og følelser’, her kaldt ’bevidsthed’, samt behov for ’mål med tilværelsen’ (ofte set i et religiøst perspektiv som ’tro’) ind som bestemmende for den videnskabelige debat - og derfor kaldt ’etik’.
Det sidste er såmænd noget, der godt ku’ bruges i dag (et veldædigt mål), men det kan lige så godt begrundes og accepteres både naturvidenskabeligt og (videns-)metodologisk. Den såkaldt fænomenologiske tilgang er i bedste fald ’naiv, antropocentrisk’, og den vil aldrig kunne afdække komplexe naturvidenskabelige sammenhænge – hvilket heller ikke er hensigten.
Ad 2) Det politiske spil vil blive berørt kort, selvom det klart er det vigtigste, fordi formålet med bl.a. ID er teokratiske, fundamentalistiske samfund baseret på religøse myter og dogmer og dermed anti-viden. Det er dette formål JW (naivt ?) er spændt for, og derfor de religiøse magtcentre altid har været imod eller har ønsket stærkt at kontrollere egentlig ’science’ – ofte v.hj.a. mytologier – og hvordan skal man diskutere med folk, som er mytomane ?

NB! Alle interesserede er velkomne.

Venlig hilsen Bestyrelsen


Velkommen
Dansk Human-etologisk Forening (DHF) er et tværfagligt forum, som siden oprettelsen i 1985 har arbejdet på at fremme og formidle forståelsen af menneskets adfærd udfra en etologisk synsvinkel.

Det sker bl.a. ved afholdelse af foredrag, der løbende annonceres ved opslag, samt i Universitetsavisen, Magisterbladet, Ugeskrift for Læger og Psykolog Nyt.

Alle interesserede er velkomne

Copyright © 2006 Dansk Human-etologisk Forening